Case

Förstudie om Spelens Hus

Uppdrag att undersöka förutsättningarna för etablering av ett Spelens hus i Umeå, en gemensam plats för spelutvecklingsbolag och spetsutbildningar. 

Uppdrag

Förstudie

Kund

Umeå kommun Näringsliv

Ansvarig

Jenny Eklund

Om uppdraget

Spelutvecklings-industrin - en stark kraft i Umeå

Uppdraget gick ut på att undersöka förutsättningarna för att etablera ett gemensamt Spelens Hus i Umeå, en plats där företag som är specialiserade på att utveckla spel skulle kunna arbeta och utvecklas. 

Förstudien var en del av ett initiativ för att stärka kreativa näringar i Umeå, och finansierades av Umeå kommun Näringsliv. Genomfördes 2022/2023.

Vad vi gjorde

Innehåll i förstudien

Research och intervjuer

Spelbranschen har växt till en central industri i Sverige, och många av spelutvecklingsbolagen finns i norra Sverige och Umeå. I uppdraget ingick att ta fram statistik och beslutsunderlag, och genomföra intervjuer och workshop med tongivande gamingföretag i staden. Vad skulle ett Spelens Hus kunna innehålla och tillföra branschen och regionen? Hur ser behoven och möjligheterna ut för att stärka tillväxt och attraktivitet, och vilka hinder finns?

Resultat

Kartläggningen och analysen visade att en samlad plats för spelbolagen, gärna i kombination med spetsutbildningar, i skulle stärka branschens utveckling på flera sätt. Bland annat:
– Ge ökad affärsnytta genom ökad samverkan, innovativa lösningar, nya intäktskällor och stärkta varumärken och attraktivitet.
– Gemensamt möta kompetensbristen och öka professionaliseringen.
– Stärka den unika kultur som byggts upp.

Utmaningarna ligger i att hitta prisvärda, lämpliga lokaler och få lönsamhet i communityupplägget.

Från spelet Lightbringer, Zordix