Case

Gemensam avsändare och budskap

Hur kan vi tillsammans attrahera fler medarbetare till Umeåregionens industriföretag, och stärka positionen som ett innovativ, utvecklande och hållbar plats att arbeta och bo i? 

Uppdrag

Branding

Kunder

8 industriföretag

Ansvarig

Jenny Eklund

Om uppdraget

Positionera Umeåregionens industriföretag - med en gemensam röst

Umeåregionen är redan idag en innovativ, hållbar industriregion med stora, i viss fall världsledande, företag som ligger i framkant nationellt och internationellt. Detta faktum är inte helt välkänt, och utmaningarna med kompetensförsörjning i norr gör att industriföretagen behöver positionera sig tillsammans.

Under vintern 2023-2024 arbetar vi med att hitta enhetliga kärnvärden och budskap för industriföretagen i Umeåregionen. Elivo koordinerar åtta företag i arbetet; Volvo, SCA, Ålö, Komatsu Forest, Rototilt, Umeå Energi, Norrmejerier och Olofsfors – som för första gången samarbetar i frågan.

Vad vi gör

Innehåll i uppdraget

Syftet

Vi hjälper företagen att själva ta lead och ägandeskap i frågan om att nå ut; att identifiera och stärka bolagens gemensamma position och bidra till att skapa en attraktiv regionen att bo och arbeta i.  

Vi ska visa upp vad vi är stolta över; framgångar, gröna omställningen, innovation och livsmiljön.

Bolagen vill också bli tydligare i erbjudandet till målgrupper, locka nya potentiella medarbetare och anhöriga, och särskilt jobba för att nå ut till unga.

Bygga strategi och innehåll

Vi arbetar tillsammans med alla HR-chefer och kommunikationsansvariga från de sju bolagen. Vi utgår ifrån allas egna employer branding, för att identifiera och bygga på gemensamma nämnare.  Arbetet ska vara syftesstyrt, målgruppsinriktat och med fokus på att hitta ett gemensamt narrativ. 

Resultatet blir en verktygslåda som alla kan använda, samt undersöka förutsättningarna för gemensam(ma) kommunikationskanal(er).   

Resultat

April 2024 kommer resultatet att presenteras på olika sätt. 

Portfolio

Fler case