Case

Västerbotten Experience

Hur kan vi paketera, positionera och effektivt kommunicera och sprida den framgångsrika metod för hållbar besöksnäring som utvecklats i Västerbotten under många år?

Uppdrag

Branding

Kund

Region Västerbotten Turism

Ansvarig

Jenny Eklund

Om uppdraget

Det allra bästa av Västerbotten - idag och för framtiden

Västerbotten Experience (VX) är en metod och process för företag och kommuner som arbetar för hållbara kultur- och naturupplevelser, som blivit en föregångare hur besöksnäringen kan arbeta för ökad hållbarhet. Under hösten 2023 genomför vi en kvalitativ förstudie för att identifiera hur VX kan ta nästa steg för att paketeras, positioneras och kommuniceras, regionalt och nationellt. 

Vad vi gör

Innehåll i uppdraget

Research och intervjuer

Uppdraget inleddes med intervjuer, workshops och enkäter till med nyckelpersoner och aktörer i Region Västerbotten som är engagerade och involverade i satsningen.

Vi gör också en omvärldsanalys för att sätta arbetet i ett nationellt sammanhang. 

Branding

Hur uppfattas Västerbotten Experience av omvärlden, och vad kan vi göra för att påverka den bilden? 

Vi ska ta fram budskap och presentationsmaterial som organisationen kan använda i sin externa kommunikation.

Resultat

Resultatet ska vara klart i slutet av 2023.