Case

Kommunal näringslivsstrategi

Uppdrag att hjälpa Vindelns kommuns näringslivsavdelning med att ta fram en näringslivsstrategi och tillhörande handlingsplan för 2023-2026.

Uppdrag

Näringslivsstrategi

Kund

Vindelns kommun

Ansvarig

Jenny Eklund

Om uppdraget

Samskapande process för näringslivsstrategi och handlingsplan

Vårt uppdrag var att ta fram en näringslivsstrategi och tillhörande handlingsplan för Vindelns kommun gällande 2023-2026, i samarbete med kommunens näringslivschef Angelica Johansson och i dialog med företagare från det lokala näringslivet och kommunala tjänstemän och politiker. 

Arbetet gjordes sommaren och hösten 2023 av Elivos Jenny Eklund och Victor Woronowicz.

Vad vi gjorde

Process & resultat

Insamling av underlag

En viktig del i arbetet var att få inspel och åsikter från det lokala näringslivet, samt kommunala tjänstemän och politiker. Vi använde oss av samskapande workshops och en digital enkät för att få in så mycket synpunkter som möjligt, och ringa in fokusområden.

Vi analyserade också en rad andra  näringslivsstrategier, samt Svenskt Näringslivs undersökning av för företagsklimatet i regionen, för att få inspiration och underlag till vägval.

Analys och sammanfattning

Utmaningen i uppdraget låg i de inte helt förenliga  önskemålen från näringslivet: strategin skulle vara så kort som möjligt, och samtidigt innehålla fördjupande information och konkreta mål. Vi löste detta genom att koka ner och fördela materialet i tre delar:

Del 1) Sammanfattande strategi med fem prioriterade fokusområden.
Del 2) Fördjupning och sammanhang.
Del 3) Konkret handlingsplan med mätbara mål och ansvarsområden, som ska revideras regelbundet.

Formgivning av strategin

När näringslivsstrategin gått på remiss till Näringslivslivsrådet och blivit godkänd och beslutad i politiska instanser, designade vi också materialet till en lättläst broschyr.