Case

Kompetensförsörjning i norr

Under 2023 genomförde vi två förstudier som på olika sätt adresserade hur företag kan samverka för att lösa de viktiga kompetensförsörjningsfrågorna i Umeåregionen och länet.

Uppdrag

Förstudie + intervjukartläggning

Kunder

Industriföretag i Umeåregionen + Västerbottens Handelskammare

Ansvariga

Jenny Eklund och Thomas Fritz

Om uppdraget

Hur kan vi samverka för att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla personal?

Den gröna omställningen har lett till att norra Sverige har brist på människor som behövs i både i tillverkande industrin, offentlig sektor och övriga näringslivet. 

Förstudie 1: vi hjälpte HR-chefer från sex ledande industriföretag i Umeåregionen att undersöka vilka kompetensförsörjningsutmaningar de skulle kunna lösa gemensamt: Volvo, Ålö, SCA, Komatsu Forest, Rototilt och Umeå Energi. Umeå kommun ingick också i styrgruppen.

Förstudie 2: en intervjukartläggning på uppdrag av Västerbottens Handelskammare för att titta på förutsättningarna för att etablera ett regionalt graduate traineeprogram. 

Vad vi gjorde

Förstudierna

Industriföretagen

Via intervjuer, research och gemensam workshop hjälpte vi industriföretagen att identifiera 13 olika idéer för samverkanscase om kompetensförsörj-ningsfrågorna.

Det var viktigt för de involverade HR-cheferna att insatserna skulle ge företagen möjlighet att möta morgondagens utmaningar snabbare, starkare och mer kostnadseffektivt tillsammans. Samverkan skulle vara resultatinriktad och börja i liten skala, för att sedan dra lärdomar och växla upp. 

Två case valdes ut för att genomföras i nästa steg. 

Graduate trainee

I denna parallella förstudie intervjuade vi 26 företag och organisationer i Västerbotten, för att undersöka hur förutsättningar och intresset såg ut för att etablera ett regionalt graduate traineeprogram. Ett sätt för kompetenta, unga, nyexaminerade studenter att få en start på sin professionella karriär, och för företagen att locka ambitiösa nya medarbetare.

Resultatet visade att ett gemensamt traineeprogram kan vara en bättre lösning än kostsamma, egna program, men att det också tar tid att bygga upp och blir en exklusiv lösning för spets – inte volym.

Arrangemang

Tillsammans med Västerbottens Handelskammare genomförde vi också i tre arrangemang runtom i länet under hösten 2023 för att sprida resultatet av förstudiearbetena och initiera fortsatta diskussioner om kompetensförsörjning, rekrytering av unga och attraktionskraft för norra Sverige. 

Föreläsningar, workshops, panelsamtal och after work tillsammans med Företagarna, Umeå kommun och Skellefteå kommun.