Case

KSU

Kvalitetssäkring av kompetensutveckling för instruktörer som arbetar vid de svenska kärnkraftverken. Elivos Thomas Fritz arbetade 2012-2019 med olika insatser vid Kärnkraftssäkerhet och utbildning AB (KSU)

Uppdrag

Pedagogisk expert

Kund

KSU

Ansvarig

Thomas Fritz

Om uppdraget

Kvalitetssäkring: pedagogisk certifiering och instruktörsutbildning

Under åtta år, 2012-2019, hade Elivos Thomas Fritz ett uppdrag med att på olika sätt säkra rätt effekt av de utbildningar som genomförs vid de svenska kärnkraftverken. Fokus var på att höja instruktörernas pedagogiska kompetens och på så sätt se till att utbildningarna gav kursdeltagare förutsättningar att lära sig det de skulle lära sig.

Vad vi gjorde

Olika delar i uppdraget

Pedagogisk certifiering

Under 2012-2016 utförde vi certifieringar av ett hundratal instruktörers pedagogiska kompetens. I uppdraget ingick att bedöma instruktörens pedagogiska förmåga utifrån en certifieringsmodell, samt aktivt stötta och coacha instruktören under certifieringsprocessen med fokus på att utveckla hens förmåga att skapa utbildning av hög kvalitet.

Instruktörs-utbildning

Planering och genomförande av två utbildningsmoduler som ingår i KSUs Program för instruktörsutbildning: Pedagogik grund (en vecka) och Praktisk pedagogik (två veckor). 

Deltagare i utbildningarna var nyanställda instruktörer vid KSU. 

Kollegial coachning

Ett senare uppdrag för Elivo var att genomföra utbildning i kollegial coachning, som inslag i den digitaliseringssatsning som KSU hade 2018-2019. Syftet var att höja instruktörernas kompetens i ett coachande förhållningssätt, och ingick som metod i deras eget uppdrag att förändringsleda, kopplat till digitalisering.