Case

Pilot för gemensamt upskillingprogram

En gemensam satsning för kompetensutveckling i Umeåregionen, för att framtidssäkra den förändring som sker i industrin. Nya behov ställer krav på utveckling av medarbetarnas kompetens och verksamheternas förmåga att snabbt kunna ställa om.

Uppdrag

Processledning

Kunder

5 industriföretag

Ansvarig

Thomas Fritz

Om uppdraget

Framtidssäkra kompetenser inom industrin

Den snabba utveckling som sker inom digitalisering, automation och den gröna omställningen för att befintliga roller inom industrin förändras. Industriföretagen i Umeåregionen går ihop för att möta bristen på nyckelkompetenser genom en gemensam satsning på upskilling, kompetensutveckling. Vårt uppdrag är att processleda arbetet med att ta fram en pilot för gemensamt utbildningsprogram. 

På uppdrag av Volvo, Ålö, Komatsu Forest, SCA och Umeå Energi, och i samarbete med alla HR-ansvariga på respektive företag.

Vad vi gör

Startsäkring pilotutbildning

Förarbete

Gemensamt identifiera hur behov och förutsättningar ser ut, för att komma igång med det första gemensamma pilotprogrammet för upskilling. Identifiera kompetensområde, målgrupp för kompetensutvecklingsinsatsen, målbild och önskad effekt.

Upskillingpiloten ska ske i form av intensiv-utbildning regionalt i olika mindre steg. Den ska varva verksamhetsförlagd utbildning (praktik) med digitalt lärande och certifieringar.

Utbildningsplan

Ta fram en utbildningsplan för pilotutbildningen, med lärandemål, aktiviteter och examinations-former. Paketering av upplägg och innehåll.

Lokala synergieffekter ska fås genom praktik och studiebesök hos varandra. Ger tillgång till varandras arbetsplatser, och möjlighet att nyttja olika industrimiljöer och styrsystem.


Omvärldsbevakning och dialog med potentiella utbildningsaktörer ska också ske.

Startklart

Paketering av anbudsunderlag, fastställa utbildningsplan och genomförare av pilotutbildningen.

Lansering och uppstart av den första piloten i upskillingsprogrammet beräknas i mars 2024.