Case

Viable Business Hub

Efter flera års samarbete tar nu industriföretagen i regionen nästa steg och bildar en långsiktig innovationsplattform för samverkan om hållbarhet och den gröna omställningen.

Uppdrag

Processledning

Kund

Viable business förening

Ansvarig

Jenny Eklund

Om uppdraget

Bygga långsiktig samverkan för hållbara affärer

Idén är enkel: tillsammans. Industriföretag i regionen står inför en rad hållbarhetsutmaningar som är gemensamma eller liknande, och kopplade till platsen. Vi kommer mycket längre om vi kan adressera utmaningarna och hitta konkreta lösningar tillsammans. 

Elivo har ett uppdrag tillsammans med Martin Ärlestig, Mac AB, att lägga grunden till en långsiktig strategisk samverkan via föreningen Viable business. Arbetet bygger bland annat på erfarenheterna som är gjorda i projektet Framtidens Hållbara Industrimiljöer, där Elivos Jenny Eklund var involverad som processledare.

Läs mer på viablebusiness.se

Vad vi gör

Grunderna

Bygga organisationen

Hösten 2023 ska vi lägga grunden till föreningens arbetssätt och organisation, tillsammans med företrädare för grundarna Volvo, Ålö, Umeå Energi och RISE. Fler företag och samhällsaktörer är på väg in, och målet är att gemensamt jobba för samhällstransformation. 

Företagen tar ansvar genom affärsdriven hållbarhet

Företagen kan bidra med såväl flexibilitet och snabbhet, som långsiktigt fokus och hållbarhet. Genom att använda resurser på ett bättre sätt, effektivisera processer och utveckla ny teknologi sker förändring i hela (eko)systemet. Omställning till nya affärsmodeller sker genom att hållbarhet integreras med kärnaffären. Med platsen i centrum!

Konkreta lösningar

En viktig del i arbetet blir att bygga vidare på de utmaningar som flera företag arbetar för att lösa, och utifrån dessa behov och förutsättningar sjösätta samverkanscase för att adressera utmaningarna tillsammans – genom delprojekt eller case. 

Många sitter på resurser och idéer som kan vara till nytta för andra, och till hjälp har vi också forskare och experter inom alla områden.