Vad vi gör

Coachning

Vill du få stöd att utvecklas? Ha ett bollplank för att komma vidare? Få hjälp att lösa ett problem, eller uppnå ett viktigt mål? Då kan professionell coachning vara något för dig eller ditt team.

Hur vi arbetar

Så här jobbar vi med coachning

Coachning är både en inställning och en samtalsmetod. Coachning handlar inte om att ge färdiga råd, utan att vara ett tydligt, neutralt bollplank och ge verktyg till individer eller team att få syn på det som är viktigt på riktigt.  

Ett coachande förhållningssätt handlar om att tro på varje person eller grupps förmåga att utvecklas och lösa problem; att alla människor egentligen sitter inne med många av svaren själv. Men man kan behöva hjälp på vägen att få syn på det, och hitta knep för att komma vidare. 

Vi använder coachande metoder i allt vi gör, men erbjuder också rena coachsessioner (oftast via Elivos Jenny Eklund som är diplomerad coach, utbildad i både svensk och amerikansk regi enligt riktlinjer från ICF, International Coach Federation).

Vi är experter på förändringsprocesser, men behöver inte vara sakkunniga inom kundens kompetensområde.

01.

Frågor

En professionell coach är tränad i att ställa frågor. Många frågor eller viktiga frågor. De där som tvingar till eftertanke eller nya perspektiv.

02.

Lyssna

Det viktigaste i coachning är kanske att lyssna på flera nivåer - inte bara till vad som sägs, utan också vad som ligger under ytan och lyfta fram det.

03.

Lärande

Coachande möten är en lärprocess; det hjälper personer, ledare, team och par att själva få syn på vad som händer och besluta hur man ska gå vidare.

04.

Bollplank

Ibland behövs det någon utifrån som kan komma med nya infallsvinklar, kreativa lösningar, tips eller övningar som löser upp knutar.

05.

Resultatinriktat

Coachning ska leda till action. Vi hjälper till att sätta konkreta, stegvisa mål, följer upp och stöttar så att du/ni också gör det ni har sagt att ni ska göra.

06.

Träning

Vi håller också kortare utbildningar i hur man kan använda coachande frågor och övningar, om ni själva vill träna och fortsätta ta ert team eller ledarskap till nästa nivå.

Testimonials

Sagt av klienter

Jag blir alltid lika förbluffad över vilka konkreta resultat jag får när jag får hjälp av Jenny, och så snabbt dessutom. Det är toppen! Alla borde ha en coach.

Verksamhetsledare Offentlig förvaltning

Jag måste medge att jag var skeptisk innan, man hade ju hört så mycket konstiga saker om coachning. Men det visade sig vara något helt annat än jag trott. Tydliga och fokuserade samtal som utmynnade i konkreta uppgifter som gav mitt företag en kick i precis rätt riktning.

PF Konsult

Vi har blivit coachade av Jenny Eklund i flera omgångar i vårt företagande. En av hennes största styrkor är att hon alltid har utgått ifrån vilka vi är och vad vi vill – inte ifrån vad man ”ska” göra för att lyckas med sin affärsidé. Hon kom alltid till våra träffar engagerad och intresserad, och hade alltid 100 % fokus på oss.

Hanna Selinder & Lisa Rönnblom Bättre Text AB

Coachningen med Jenny tog min karriär till en helt ny nivå. Det var en fantastisk hjälp att tränga in bakom och förstå mina utmaningar och beteenden. Otroligt effektivt och blottade mina förbättringsområden och gav ett helt nytt djup och perspektiv! Det blev helt avgörande för min personliga utveckling – helt enkelt en milstolpe i min livsresa.

Robert Winroth Landstingsråd i Västerbotten (Mp)

Coachning passar bra för ledare i utveckling, som får delta i en mål- och handlingsstyrd process. Coachning hjälper ledaren att hitta sin egen kunskap och kreativitet och ta nästa steg i livet. Coachen stödjer och utmanar individen eller teamet att nå målen. Jenny Eklund har levererat som coach och utbildare för mig och min personal, med såväl kompetens som engagemang, och med både hjärta och hjärna. Resultatet blir över förväntan. Högsta betyg!

Anna-Lena Bergman Chef Elevhälsan