Vad vi gör

Förändringsledning

Tillsammans med företag och organisationer som vill utvecklas, tar vi fram mål, strategier och handlingsplaner för att optimera satsningar, processer och arbetssätt. Vi utgår alltid ifrån era behov och aktuella situation, för att skräddarsy en lösning som är enkel, effektiv och passar just er och er målgrupp bäst. 

Vi inspireras av olika metoder för problemlösning, bland annat designprocessen som sätter användaren, kunden eller invånaren i centrum. 

Hur vi arbetar

Vässa affärer och verksamheter

Gör ni rätt saker?

Det är lätt att bli hemmablind på vissa delar i sin egen verksamhet. Vi hjälper både företag, offentlig sektor och andra samhällsaktörer med förändringsprocesser, affärs- och kvalitetsutveckling. Att vässa sig och få syn på både framgångsfaktorer att bygga vidare på, och fallgropar att undvika för att få långsiktig hållbarhet. 

Det kan handla om att 
– identifiera tydliga mål, strategier och handlingsplaner 
– kickstart av projekt
– välja inriktning och fokusera på det som ger mest effekt
– kartlägga arbetsflöden, definiera roller och arbetsuppgifter
– visualisera kundresan för att få fram vad kunderna och företaget behöver förbättra
– identifiera vilka delar av verksamheten som kan förenklas och automatiseras genom nya informationskanaler, rutiner, mallar eller digitala verktyg

Vi arbetar ofta med en kombination av olika metoder; intervjuer och coachning av ledning och medarbetare, kartläggning av målgruppen, analyser, omvärldsbevakning och handfasta verktyg och stödmaterial. 

Varje process är unik – men några gemensamma steg ingår oftast.

01.

Vad är målen och varför?

Vi börjar alltid med att ringa in syfte och mål med insatsen. Ibland är det solklart, ibland behöver vi hjälpa er att hitta den riktiga kärnan.

02.

Research ger ny kunskap

Vi kartlägger verksamhetens processer och involverar medarbetare. Vad är utmaningarna, flaskhalsarna och framgångsfaktorerna - nu och sen?

03.

Fokus på målgruppen

Vad vill och behöver kunder, invånare eller medlemmar? När vi utgår från deras perspektiv på allt som görs, blir resultatet alltid mer effektfullt.

04.

Omvärld och benchmarking

Vad kan vi lära oss från andra företag och projekt? Om det behövs för uppdraget, gör vi en omvärldscheck för att ge er input till beslut.

05.

Prioriteringar och förslag

När vi kartlagt och fått en överblick, föreslår vi konkreta lösningar och fokuserar på de som bedöms ge mest effekt och affärsmässiga resultat.

06.

Implementering och uppföljning

Vi kan göra handlingsplaner, stötta er med att införa åtgärder, eller följa upp efteråt. Att för att säkerställa att att ni får de resultat som behövs!