Vad vi gör

Möten och konferenser

Ska ni arrangera ett viktigt möte? Hur vet ni att det leder till önskad effekt? Vi hjälper er skapa delaktighet och rätt resultat av viktiga möten, workshops, utbildningar och konferenser. Facilitering – från planering av innehåll till genomförande.

Hur vi arbetar

Professionella mötesledare

Vi ser möten, konferenser och workshops som strukturerade och kreativa sätt att hålla en komplex diskussion, och komma vidare tillsammans. Ersätter öppna, otydliga diskussioner som inte leder framåt, med greppbara och framåtsyftande resultat.

Vi är proffs på att facilitera viktiga möten – från planering av innehåll till genomförande.


Vi kan genomföra önskade delar eller ta ett helhetsgrepp om ett arrangemang. Elivo har skickliga workshopledare, bland annat vår processledare Jenny Eklund, som är f.d. journalist och en uppskattad och erfaren moderator och facilitator. Online eller fysiska träffar. 

01.

Syfte och mål

Varför hålls mötet eller arrange-manget? Vad vill ni uppnå? Hur kan vi hjälpa er nå dit? Tillsammans ringar vi in scopet.

02.

Designa upplägg

Strukturerade möten är ett effektivt sätt att få saker gjort. Vi ser till att ni får ett proffsigt upplägg och innehåll i planeringen.

03.

Skapa engagemang

Med meningsfulla workshopsövningar eller ett varierande upplägg når ni längre. Vi är bra på att skapa del-aktighet och användbara resultat.

04.

Lokaler och förutsättningar

Ofta ordnar arrangören lokaler och förtäring. Vi ser till att det funkar för sammanhanget och har också goda kontakter med venues för bokningar.

05.

Facilitering och moderator

Vi kan bidra med engagemang, orga-nisationsförmåga, trygghet och humor till alla arrangemang. Och snabbt ställa om i stunden om det krisar.

06.

Kvalitetssäkring och utvärdering

Vi kan även ge konsultation för kvalitetssäkring till andras arrangemang, eller ansvara för utvärdering efter genomförda möten.

"Jenny Eklund har modererat ett fullsatt Stora Styrelsedagen på ett lysande sätt, vid flera tillfällen. Alltid extremt påläst och förberedd. Hon har också en förmåga att få en fin kontakt med såväl våra välrenommerade föredragshållare som publik, och en fingertoppskänsla när det gäller de delikata frågorna."