Vad vi gör

Research och insikt

Vi gör kvalitativa studier, strategier, intervjukartläggningar, kundundersökningar och omvärldsanalyser. Ger er värdefull kunskap och insikter inför viktiga beslut. 

Hur vi arbetar

Ger underlag inför viktiga vägval

Utan kunskap och underlag, ingen insikt och svårare att fatta beslut. En studie kan begränsa misstag, spara tid och sänka kostnader.

En behovsanalys visar vad ni bör satsa på. En förstudie ger svar på om ett projekt är genomförbart, om effekterna är rimliga i förhållande till investeringen och vad satsningen kan innebära för verksamheten.

En intervjukartläggning visar var intressenter befinner sig (nuläge) och identifierar vad ni behöver göra för att ta er till målet (önskat läge). En “customer journey” ger en tydlig bild på vad kunderna upplever; framgångsfaktorer och fallgropar, och vad ni behöver justera för att vara attraktiva.

Här kan ni läsa om några av de studier som vi genomfört på senare tid:

– Hållbarhetsmetod för besöksnäringen
– Kommunal näringslivsstrategi
– Kompetensförsörjning i norr: samverkan mellan industriföretag i Umeåregionen och förstudie om ett regionalt graduate traineeprogram för Handelskammaren i Västerbottten.
– Spelens hus i Umeå

01.

Vart ska vi nå?

Tillsammans med kunden ringar vi in uppdraget för att säkerställa att det får rätt fokus och ger relevant resultat.

02.

Ställa rätt frågor

Det finns många sätt att fråga. Vi kan bidra med kunskap om hur man ställer rätt sorts frågor, i rätt ordning, som ger er de svar som behövs.

03.

Metodval

Vilken metod fungerar bäst för sammanhanget? Ofta gör vi en kombination av intervjuer, workshops, enkäter och omvärldsbevakning.

04.

Kalibrering

Vägval och inriktning. Halvvägs in i arbetet har vi delredovisning och diskuterar vägval med kunden. Behöver kursen justeras?

05.

Sammanfattning och slutsats

Vi sammanställer resultatet av studien i ett pedagogiskt utformat material som är lätt att ta till sig. Analyser och slut-satser inför beslut eller nästa steg inkluderas.

06.

Redovisning och resultatspridning

Vi hjälper ofta också kunden att berätta om och sprida resultatet av arbetet, så att relevanta aktörer kan ta del av det.