Vad vi gör

Tjänstedesign

Hur upplever kunder, användare eller personal din business eller verksamhet? När du vill ta ditt företag eller din organisation till nästa nivå, är det viktigt att göra en genomlysning ur målgruppens perspektiv. Vi kan hjälpa dig att få viktiga insikter, skapa och implementera förbättringar genom hela verksamheten.
Hur vi arbetar

Fullt fokus och empati för användarna

Vill du gå bortom lagom, och leverera utomordentlig service och engagemang genom hela verksamheten? Tjänstedesign handlar om att skapa effektiva och strömlinjeformade kontaktytor med kunder eller användare. Vi vill hjälpa dit att skapa minnesvärda upplevelser i alla steg av din business eller verksamhet. 

Den så kallade designprocessen är ett väl erkänt, kreativt arbetssätt för att utveckla verksamheter och lösningar utifrån användarnas verkliga behov. Processen kan se olika ut för alla, men innehåller grundläggande steg som
– Förstå utmaningarna och användarna (behovsanalys)
– Definiera vilka utmaningar vi ska jobba vidare med
– Idégenerering av lösningar
– Prototypa; ta fram första version av utvalda lösningar
– Test och implementering

 

01.

Kunden i fokus

Kunden eller användaren är i centrum för designprocessen. Vi gör kvalitativ research för att till fullo förstå och kartlägga deras behov, "pain points" och önskemål.

02.

Helhetslösning

Vi hjälper er förbättra eller skapa processer som fungerar, baserat på kundens verkliga behov. Hur kan din verksamhet möta förväntningarna och lyckas ännu bättre?

03.

Co-creation

Ditt interna team är lika viktiga som kunderna! Ni sitter på värdefull kunskap om hur saker och ting verkligen fungerar, och vi ser till att feedback och insikter tas till vara.

04.

Ärlig kreativitet

Vi kan bidra med objektiva insikter, kreativitet och nya idéer till er business. Det kan vara värdefullt med färska ögon som kan utvärdera verksamheten från alla perspektiv.

05.

Idéer och prototyper

Vi testar de idéer som kommer ut från den medskapande designprocessen på kunder, användare och medarbetare. Tillsammans med er tar vi fram förslaget som ger bäst effekt.

06.

Visualisering och förbättring

Resultatet visualiseras och ni får tydliga manualer och illustrationer som stöttar utvecklingsarbetet, och hjälper alla inblandade att förstå och motiveras till att förbättra användarupplevelsen.