Vad vi gör

Utbildning

Idag är det många som förväntas undervisa, utbilda och föreläsa i sitt yrke – både online och offline. Men hur lär man andra på ett effektivt sätt? Vi hjälper dig utveckla din pedagogiska förmåga och skapa utbildningar eller kortare lärandeaktiviteter som ger maximalt utbyte för dina deltagare eller kunder.
Om utbildningar

Pedagogisk förmåga är nyckeln i utbildning. Och för allt annat.

Hur kan du utforma ett utbildningstillfälle att bli engagerande, lärorikt och skapa rätt resultat? Hur kan du se till att det du vill förmedla i en presentation verkligen förstås och tas emot rätt av de som lyssnar? Hur kan du designa en process eller leda ett projekt för att säkerställa leveransen?

Oavsett uppdrag, sammanhang eller målgrupp är din förmåga att tänka och vara pedagogisk en avgörande nyckelfaktor till att säkra att det du vill ska hända faktiskt händer. Vi hjälper till att utveckla både individers och organisationers förmåga att planera, genomföra och utvärdera utbildningsaktiviteter, och bokstavligen ta dem till nästa nivå.

01.

Tydliga och relevanta mål

Identfiera mål som beskriver vad deltagarna ska kunna efter utbildningen och var noga med att deltagarna kan förstå vad de ska uppnå - och varför.

02.

Det ska hänga ihop

Utforma aktiviteter som kursdeltagarna ska göra för att kunna lära sig utifrån hur målen är utformade. Om du ska ha prövande moment, behöver de stödja lärandet.

03.

Vilka är dom?

Vilken är målgruppen för din utbildningsinsats? Vad kan och behöver de? Vad har de förväntningar och motiv för att delta? Viktiga frågor att besvara för att skapa rätt innehåll.

04.

Flippa lärandet

Skapa möjlighet till inläsning och övningar, gärna digitalt, innan kurstillfällen då alla träffas. Då kan tid tillsammans användas till fördjupande och breddande dialog.

05.

Reflektera mera

Använd olika former av reflektion för att underlätta förståelse och förmåga till så kallad transfer i lärandet. Hitta olika sätt att deltagarna kan bidra med sina erfarenheter till varandra.

06.

Resultatfokus

Se till att få återkoppling både under och efter kursen, där frågorna fokuserar på att förbättra upplägg och innehåll, och att gemensamt ta ansvar för lärandet.