Case

Corporate storytelling

Västerbotten – berättarnas län, var namnet på ett treårigt projekt där vi deltog som upphandlade konsulter för att genomföra utbildningar i corporate storytellling, och ansvara för kommunikation.

Uppdrag

Utbildare och kommunikatör

Kund

Region Västerbotten

Ansvarig

Jenny Eklund

Om uppdraget

Konsten att nå ut med ett budskap: person, plats och problem

Inom ramen för projektet Västerbotten – Berättarnas län, höll Elivos Jenny Eklund kurser i corporate storytelling tillsammans med Västerbottens Museums berättarantikvarie Marianne Folkedotter.

Syftet med satsningen var att bygga vidare på den starka berättartradition som finns i länet, och kombinera det med modern kommunikation i jobbsammanhang, för att nå ut med ett budskap. 

Vad vi gjorde

Utbildningar och kommunikation

Kurser i corporate storytelling

Hur kan man använda berättande som teknik för att nå ut med ett professionellt budskap? Den frågan utforskade vi på många sätt under kurserna som vi designade och genomförde runtom i länet under flera år.

Person, plats och problem

Mängder av kommunikatörer och företagare i regionen gick kurserna under de tre år som satsningen pågick. Och en sak som alla fick lära sig och träna på var: en bra berättelse innehåller alltid tre P: person, plats och problem! 

(Och en lösning.)

Kommunikation: storytelling om storytelling

Kollegorna i projektet Västerbotten – berättarnas län. Projektuppdraget innebar också ansvar för extern kommunikation. Både under efter projektets slut har vi berättat om just hur man berättar en historia – som kan bidra till att göra kommunikation intressant, mer personligt och levande. 

Portfolio

Fler case