Vad vi gör

Kommunikation

Nå ut med ert budskap – effektivt, enkelt och engagerande. Vi hjälper till med branding, grafisk design, konkret kommunikation, marknadsföring och påverkansarbete. 

Hur vi arbetar

Kommunikation är grunden i allt

Vilka är ni, vad står ni för, hur ska ni kommunicera det i allt ni gör, vilken roll har ni i helheten, och hur kan ni nå ut på ett äkta och unikt sätt i det digitala bruset?

Kommunikation är på många sätt grunden i all verksamhet, oavsett om det handlar om intern dialog eller externa budskap. 

Elivos konsulter har både svenska och engelska som modersmål och är skickliga kommunikatörer och marknadsförare – men också duktiga frågeställare och lyssnare, som kan hjälpa er formulera det som ni vill har på hjärtat och vill förmedla. 

Söker du efter någon som kan leda en paneldiskussion eller vara moderator, läs mer här om hur vi arbetar med möten och konferenser


01.

Branding

Hur uppfattas ni av omvärlden? Hur vill ni att målgruppen ska se er? Och vad kan ni göra för att nå dit? Branding går på många sätt in i all slags verksam-hetsutveckling och kommunikation.

02.

Marknadsföring

Utifrån varumärke och strategi: vad behöver ni göra för att nå ut, på ett äkta och meningsfullt sätt? Här kan Elivo hjälpa till - med idéer, strategier, kampanjer eller event.

03.

Sociala medier

Vi tror inte på att använda sociala medier som rena reklamkanaler. Vill ni däremot använda dem för att bygga relationer och ha dialog med er målgrupp, kan vi gärna hjälpa till.

04.

Digitala verktyg

Vi gillar automatiserade eller digitala verktyg som kan effektivisera och administrera kommunikation - utan att ta över den unika röst och budskap som ni har.

05.

Redaktionella texter & copy

Vi har konsulter med bakgrund inom både journalistik och marknads-kommunikation och kan bidra med texter, manus och koncept.

06.

Intern kommunikation

Intern dialog och informationsutbyte handlar om att bygga gemenskap och förståelse. Vi hjälper till med alltifrån strategi till ramar för genomförande.